شماره تلفن: 03832254637
شماره فکس: 038 03832254637
شماره همراه:09364361431

آدرس: ایران – چهارمحال و بختیاری – شهر کرد خیابان باهنرنبش کوچه ۵۰

آکاایران: سفره خانه سنتی چوبین شهرکرد

سفره خانه سنتی چوبین شهرکرد  -آکاسفره خانه سنتی چوبین شهرکرد  -آکا

سفره خانه سنتی چوبین شهرکرد  -آکاسفره خانه سنتی چوبین شهرکرد  -آکا

منبع :