آکاایران: نمایی از رود خانه نینه رود رودخانه همیشه زلال نینه رود یکی از شاخه های پر آب و اصلی رودخانه شاهرود است که به سفید رود می پیوندد وازابتدای سرچشمه ی آن به عنوان آب معدنی وَگل نیز استفاده می شود . این رود از کنار قلعه لمبسه سر معروف به دره انار نیز می گذرد و پس از آبیاری باغها و شالیزارهای رازمیان به شاهرود می پیوندد این رود در مسیر خود از منصور باغ به نظر من با کمی اقراق می توان بهشت الموت نیزدانست نیز می گذرد.

آکاایران: نینه رود الموت

گردشگری

طبیعت ایران

دیدنیهای رازمیان

دیدنیهای ایران

دیدنیهای الموت

جاهای دیدنی ایران

جاهای دیدنی

جاذبه های گردشگری ایران

جاذبه های گردشگری الموت

منبع :