تقسیمات کشوری
شهرها: مینودشت و گالیکش.
بخش مرکزی شهرستان مینودشت
دهستان چهل چای
دهستان قلعه قافه
دهستان کوهسارات
شهر: مینودشت

بخش گالیکش
دهستان قراولان
دهستان نیلکوه
دهستان ینقاق
شهر: گالیکش


پیشینه
این شهرستان در ابتدا به صورت یک روستا حیات خود را آغاز کرد. گفته می‌شود رضا شاه پهلوی دوره سربازی خود را در مینودشت گذرانده است. وی شبی در خانه یکی از دوستان خود در این شهر میهمان شد. صاحب خانه در خواب دید روزی او پادشاه ایران می‌شود و خوابی که دیده بود برای رضا خان تعریف می‌کند که رضا خان در آن زمان حرف او را نمی پذیرد. پس از چندین سال که رضا خان پهلوی پادشاه شد به دیدن دوست خود به حاجیلر (نام قدیم مینودشت) آمد اما با خبر شد که دوستش به دیار باقی شتافته است. رضا خان در حین برگشت به تهران دستور داد نام حاجیلر را به مینودشت تغییر دهند.


ویکیپدیا