تالاب بین المللی خورآذینی یکی از چهار تالاب بین المللی هرمزگان بوده و به دلیل وجود رویشگاه جنگل حرا و چندل به عنوان یکی از تالابهای منحصر به فرد کشور شناخته می شود.

این رویشگاه جنگلی به لحاظ تنوع اکولوژی و موقعیت جغرافیایی خاص، زیستگاه ارزشمند گونه های جانوری و گیاهی بوده و یکی از نواحی مهم زمستان گذرانی پرندگان در معرض خطر انقراض، همچون پلیکان پا خاکستری، حواصیل خاکستری، اکرت بزرگ و اکرت ساحلی، گیلانشاه ابرو سفید و گیلانشاه حنایی است. این تالاب در فاصله 35 کیلومتری شهرستان سیریک و در فاصله 210 کیلومتری مرکز استان هرمزگان واقع است.

 

 

 تور گردشگری

-تالاب بین المللی خورآذینی- تصاویر تالاب بین المللی خورآذینی- تالاب های ایران

 

 تالاب های هرمزگان

تالاب بین المللی خورآذینی- تصاویر تالاب بین المللی خورآذینی-تالاب های ایران

 

 تالاب سیریک

تالاب بین المللی خورآذینی- تصاویر تالاب بین المللی خورآذینی- تالاب های ایران

 

 تالاب خورآذینی هرمزگان

تالاب بین المللی خورآذینی- عکسهای تالاب بین المللی خورآذینی- تالاب های ایران

 

 عکسهای تالاب بین المللی خورآذینی

تالاب بین المللی خورآذینی- عکسهای تالاب بین المللی خورآذینی- تالاب های ایران

 

 تصاویر تالاب بین المللی خورآذینی

تالاب بین المللی خورآذینی واقع در 25 کیلومتری شهرستان سیریک- تالاب های ایران

 

 تالاب بین المللی خورآذینی

تالاب بین المللی خورآذینی واقع در 25 کیلومتری شهرستان سیریک- تالاب های ایران

 

 تالاب

تالاب بین المللی خورآذینی واقع در 25 کیلومتری شهرستان سیریک- تالاب های ایران

 

تالاب های ایران

تالاب بین المللی خورآذینی- تصاویر تالاب بین المللی خورآذینی

منبع:tebyan.net

گردآوری ایران شناسی آکاایران