آدرس : ایلام خیابان خرمشهر، نرسیده به میدان، مادر نبش کوچه دانش آموز

آکاایران: پارک کانون ایلام

پارک کانون ایلام  -آکاپارک کانون ایلام  -آکا

منبع :