آکاایران: منطقه: 3
مساحت(مترمربع): 10593
آدرس: بلوار امام حسین شمالی
امکانات: امکانات تفریحی و ورزشی:وسایل بازی شامل (سرسره ، تاب). امکانات رفاهی و بهداشتی:امکانات رفاهی شامل(مبلمان پارکی، سرویس بهداشتی )

آکاایران: پارک ابوذر کرمان

پارک ابوذر کرمان  -آکاپارک ابوذر کرمان  -آکا

منبع :