آکاایران: کافه هنر یه پیشنهاد خوشمزه براتون میتونه باشه پس سر فرصت برین و لذت ببرین.

آدرس: ایران – خراسان جنوبی – بیرجند بلوار پیامبر اعظم (ص)، ابتدا جاده بند امیرشاه، شهرک رقویی

آکاایران: کافه هنر بیرجند

کافه هنر بیرجند  -آکاکافه هنر بیرجند  -آکا

کافه هنر بیرجند  -آکاکافه هنر بیرجند  -آکا

کافه هنر بیرجند  -آکاکافه هنر بیرجند  -آکا

منبع :