آکاایران: کافه کتاب آفتاب فضایی برای اهالی سرزمین کتابه. فضایی آرام و صمیمانه برای دمی هم نشینی با کتاب و قهوه!
فضایی برای هم صحبتی اهالی فرهنگ و ادب و دوستانی که فصل مشترکشان کتاب است!
در اینجا سعی شده تا کتاب دوستان گاهی با نویسندهای محبوب شان جمع شوند و حتی در کنارشان یک استکان چای داغ بنوشند…

آدرس: ایران – خراسان رضوی – مشهد بین چهارراه گلستان و دکترا، بازار ناشران گلستان، غرفه ۱۹

آکاایران: کافه کتاب آفتاب مشهد

کافه کتاب آفتاب مشهد  -آکاکافه کتاب آفتاب مشهد  -آکا

کافه کتاب آفتاب مشهد  -آکاکافه کتاب آفتاب مشهد  -آکا

کافه کتاب آفتاب مشهد  -آکاکافه کتاب آفتاب مشهد  -آکا

منبع :