نطنز در سال های اخیر در صدر اخبار رسانه ها قرارگرفت. از وقتی حرف انرژی هسته ای به میان آمد این شهر نیمه کوهستانی هم از خلوت خود بیرون آمد و در رسانه ها جا خوش کرد. اما تا پیش از این به تحفه اش معروف بود که بسیاری هم آن را نمی‌شناسند.

 

به آنها که اهل سفرند توصیه می کنیم که تا هوا سرد نشده است، سفر به نطنز را از دست ندهند، که اگر غفلت کنند باید صبر کنند تا گرمای سال آینده. نه آن که نشود سفر کرد؛ می شود، فقط سرما گاه چنان شدید می شود که امکان ماندن در فضای بیرون از خانه و بازدید از این شهر تاریخی را منتفی می‌کند.

برای رسیدن به نطنز باید از کاشان رد شوید و به سمت  اصفهان ادامه مسیر دهید، جاده نطنز از مسیر اصلی جدا می شود و تا پای کوههای کرکس می رود.

کوه کرکس، بخشی از نیمه شمالی رشته کوههای مرکزی ایران و  حاصل گدازه‌هایی است که از راه شکاف‌های موجود در سطح زمین به بیرون راه یافته‌اند.  قله‌های کوهستان کرکس به علت ارتفاع زیاد تقریباً نیمی از سال پوشیده از برف بوده و


منبع تبیان

گردآوری ایران شناسی آکاایران