شهرستان فریدون‌شهر یکی از ۲۱ شهرستان در استان اصفهان ایران است.

شهرستان فریدونشهر دارای یک بخش به نام بخش مرکزی و ۵ دهستان است.

بخش مرکزی شهرستان فریدون‌شهر
دهستان برف انبار
دهستان پشتکوه موگوئی
دهستان پیشکوه موگوئی
روستای چشمه لنگان
دهستان عشایر
شهرها: فریدونشهر و برف انبار.

ویکیپدیا