شهرستان خور و بیابانک یکی از شهرستان‌های استان اصفهان است. مرکز این شهرستان شهر خور می‌باشد. این شهرستان در مردادماه ۱۳۸۸ خورشیدی تأسیس شده‌است.

تقسیمات کشوری
بخش خور و بیابانک
دهستان بیابانک
دهستان جندق
دهستان نخلستان
شهرها: خور و جندق