آدرس: ایران – سمنان – سمنان بزرگراه قدس، جنب دانشگاه آزاد سمنان

آکاایران: کافه کاف سمنان

منبع :