شماره تلفن: 05433410867
شماره فکس: 05433410867
شماره همراه:09213534736
وب سایت:www.7starfood.ir ایمیل:info@7starfood.ir

آدرس: ایران – سیستان و بلوچستان – زاهدان خیابان دانشگاه، خیابان معلم، روبروی بزرگمهر ۱۰

منبع :